Facebook-logo-50pxicon-linkedin-50px

Cursus aanbod Bedrijfshulpverlening (BHV)

Bedrijfshulpverlening is het door het bedrijf zelf georganiseerde verlenen van hulp door werknemers bij gevaarlijke situaties. Als er een situatie is die gevaar oplevert voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en gasten zorgen bedrijfshulpverleners (BHV-ers) ervoor dat letsel en schade zoveel mogelijk wordt voorkomen en beperkt. U bent verplicht in uw bedrijf bedrijfshulpverlening te regelen. Hoe u dit doet, hangt onder meer af van de aard en omvang van uw bedrijf.

In kleine bedrijven kunt u zelf de bedrijfshulpverlener (BHV-er) zijn. U moet wel één van uw werknemers als vervanger aanwijzen tijdens uw afwezigheid.
De taken van een bedrijfshulpverlener zijn:

  • het verlenen van eerste hulp bij ongevallen en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
  • het beperken en bestrijden van brand;
  • in noodsituaties werknemers en andere personen in het gebouw alarmeren en evacueren.

Arbo4All regelt het opleiden van bedrijfshulpverleners.
Wij leiden de bedrijfshulpverleners op zodat ze eerste hulp kunnen verlenen, brand kunnen bestrijden en collega's en gasten kunnen evacueren. U mag bedrijfshulpverleners ook opleiden voor één van deze taken. Voor elke taak moeten er wel voldoende bedrijfshulpverleners zijn.

Na- en bijscholing (herhaling BHV cursus)
Met regelmatige na- en bijscholing en oefeningen kunt u ervoor zorgen dat de kennis en de praktische vaardigheden van uw bedrijfshulpverleners op peil blijven.