Facebook-logo-50pxicon-linkedin-50px

Cursus aanbod Hijsmiddelen

Een belangrijk deel van de bedrijfsongevallen is te wijten aan onveilig gebruik van hijs-gereedschappen en hijswerktuigen. Ondeskundig gebruik leidt gevaar, beschadigingen, tijdverlies en ontevreden klanten. Bovendien staat de persoonlijke veiligheid van u of uw medewerkers op het spel.

Ddoor het behalen van de juiste certificaten zijn uw medewerkers in staat om op een veilige manier lasten aan te slaan en te verplaatsen met een bovenloop- of portaalkraan.