Facebook-logo-50pxicon-linkedin-50px

Cursus aanbod VCA

VCA staat voor VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers. Het VCA certificaat is bedoeld om werknemers veiliger te laten werken en het aantal (dodelijke) ongelukken te verminderen. Het certificaat wordt steeds vaker verplicht gesteld op veel locaties en is een middel om aan te tonen dat een bedrijf zich aan bepaalde veiligheidseisen voldoet.

De VCA checklist is meer dan alleen een checklist. Het is in feite een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief getoetst kunnen worden. Bedrijven kunnen zich aantonen dat een bedrijf (opdrachtnemers, contractors) zich voldoet aan bepaalde veiligheidseisen. In het VCA certificaat zijn onderwerpen opgenomen die ook in de Arbo-wet zijn vast gelegd. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om Risico- Inventarisatie en –Evaluatie, Beleidsverklaring en Persoonlijke beschermingsmiddelen.


Arbo4All biedt u de volgende cursus mogeljkheden: