Facebook-logo-50pxicon-linkedin-50px

Cursus aanbod Veilig werken langs de weg

Werken langs de weg brengt risico's met zich mee. Er kunnen gevaarlijke situaties ontstaan als u of andere weggebruikers incorrect handelt. Daarom is het erg belangrijk dat u weet hoe u veilig uw werkzaamheden kunt uitvoeren. Met de cursus Veilig werken aan de weg van doorloopt u stap voor stap de richtlijnen die zijn vastgesteld in de Bouw CAO, artikel 70. De richtlijnen zijn opgesteld door CROW en gepubliceerd in het Handboek wegafzetting.

Het certificaat is verplicht voor wegwerkers en wegvoorbereiders. Iedereen die langs de weg werkzaamheden uitvoert, dient het Veilig werken aan de weg certificaat te behalen.