Facebook-logo-50pxicon-linkedin-50px

Cursus RAW-bestekken in voorbereiding icm UAV 1989

Doel

De cursus is bedoeld voor degene die in de praktijk met onderhoud en beheer van wegen bezig houdt. O.a. gemeentes, provincies, waterschappen etc., maar ook aannemers en hoveniersbedrijven die voor de wegbeheerder werkzaam zijn. Een opleiding voor bestekschrijvers, werkvoorbereiders, calculatoren en beoordelaars van RAW- bestekken. In de cursus wordt in alle leervormen de systematiek over RAW-bestekken in uitvoering besproken. Interactief en direct worden de onderwerpen besproken aan de hand van recent of uit te voeren bestekken. De taken en verantwoordelijkheden van de wegbeheerder maken belangrijk deel uit van deze opleiding.

Inhoud

In de cursus worden de volgend onderwerpen behandeld:

  • systematiek RAW-bestekken
  • taken en verantwoordelijkheden van de wegbeheerder
  • beoordelen
  • het interactief en direct bespreken van recente RAW-bestekken

Uitvoering

De cursus bestaat uit 2 dagdelen van 3 uur. Deelnemers ontvangen het certificaat: Basisvaardig-heden RAW bestekken. ( Maximaal 8 deelnemers).

Bijzonderheden: tijdens de cursus moet in de de cursusruimte aanwezig zijn: beamer alsmede een flap-over of schoolbord. Een hand-out maakt deel uit van het cursusmateriaal.

De kosten

De kosten voor deze cursus zijn afhankelijk van onder andere het aantal deelnemers, de locatie en eventuele secundaire eisen (bijvoorbeeld lunch etc.).

ARBO4ALL stelt graag vrijblijvend een offerte voor u op.