Facebook-logo-50pxicon-linkedin-50px

Cursus Verkeerskunde

Doel

De cursus is bedoeld voor iedereen die zich in de praktijk met onderhoud en beheer van wegen bezig houdt. O.a. gemeentes, provincies, waterschappen etc., maar ook aannemers en hove-niersbedrijven die voor de wegbeheerder werkzaam zijn.

Een opleiding voor medewerkers van openbare instellingen en bedrijven, die zich vooral praktisch bezig houden met de 'taal van de weg'. Tijdens deze basisopleiding zal het beheer en onderhoud van infrastructurele werken theoretisch en zomogelijk ook praktisch worden toegelicht. De taken en verantwoordelijkheden van de wegbeheerder maken een belangrijk deel uit van deze basis- opleiding.

Inhoud

In de cursus worden o.a. de volgende onderwerpen behandeld:

  • Wegen
  • Verkeersborden
  • Markering en bebakening
  • Soorten kruispunten
  • Vormgeving bochten
  • Bewegwijzering
  • Verkeerskundige begrippen
  • Verkeersregelinstallaties
  • Veiligheidsmaatregelen
  • NVV Bordenboek

Toelating/vooropleiding : Medewerkers van diverse overheden en medewerkers van bedrijven die werkzaam zijn voor overheden.

Uitvoering

De cursus bestaat uit 3 x 2 dagdelen van 3 uur. Aanvang 09.00 uur , einde 16.00 uur. De deelnemers ontvangen het certificaat: basiscursus verkeerskunde ( maximaal 12 deelnemers).

Dit is een incompany opleiding. Tijdens de opleiding zal een belangrijk deel vanuit de praktijk worden toegelicht. Deze basisopleiding zal met een examen worden afgesloten. Tijdens de cursus moet in de cursusruimte aanwezig zijn : een beamer alsmede een flap-over of schoolbord.

De kosten

De kosten voor deze cursus zijn afhankelijk van onder andere het aantal deelnemers, de locatie en eventuele secundaire eisen (bijvoorbeeld lunch etc.).

ARBO4ALL stelt graag vrijblijvend een offerte voor u op.