Facebook-logo-50pxicon-linkedin-50px

Opleiding tot Verkeersregelaar

Doel

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die daarvoor wordt benaderd of aangewezen. In verband met de wijziging van artikel 82 van het RVV 1990 krijgt de verkeersregelaar een officiële status. De aanwijzingen van deze bevoegde verkeersregelaar zijn bindend voor alle weggebruikers. Uniforme aanwijzigingen zoals stop- en doorrijtekens moeten kunnen worden gegeven. De politie is en blijft belast met het toezicht op deze verkeersregelaars. De aanstelling van deze plaatselijke of regionale verkeersregelaars is voorbehouden aan de burgermeester of regionale korpschef. Nadat deze verkeersregelaars zijn aangesteld kunnen zij zelfstandig optreden als verkeers-regelaar.

Inhoud

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Wetgeving m.b.t. Verkeersregelaars
  • Aansprakelijkheid
  • Waarnemen en sociaal verkeersgedrag
  • Eigen veiligheid en veiligheid weggebruiker
  • Praktijkoefeningen verkeer regelen in diverse situaties binnen c.q. buiten de bebouwde kom
  • Enkele aspecten van de Arbowetgeving.

Uitvoering

De cursus bestaat uit 6 dagdelen ( 3 dagen) waarvan 3 dagdelen theorie en 3 dagdelen praktijk. (m.i.v. theoretisch en praktisch examen ) Aanvang 09.00 uur, einde 16.00 uur. Het theorie-gedeelte wordt afgesloten met een schriftelijk examen en het praktijkgedeelte met een praktisch examen. ( Maximaal 10 deelnemers). Bijzonderheden: tijdens de cursus moet in de cursusruimte aanwezig zijn: beamer alsmede een flap-over of schoolbord. In overleg met de regio/plaatselijke politie zal op de openbare weg worden geoefend, tevens zullen zij over het verloop van de opleiding worden geïnformeerd. Na afloop ontvangen ( bij het behalen van de staatsexamens)  de deelnemers het officiele certificaat verkeersregelaar.

De kosten

De kosten voor deze cursus zijn afhankelijk van onder andere het aantal deelnemers, de locatie en eventuele secundaire eisen (bijvoorbeeld lunch etc.). ARBO4ALL stelt graag vrijblijvend een offerte voor u op.