Facebook-logo-50pxicon-linkedin-50px

Cursus veilig werken langs de weg (1 of 2 dagen)

Doel

De cursus is bedoeld voor hen die in hun dagelijks werk te maken hebben met de uitvoering van en de regelgeving m.b.t. wegafzettingen. Werken langs de weg brengt voor werknemers veel risico's met zich mee en kan als intrinsiek gevaarlijk worden getypeerd. Regelmatig vinden ernstige ongevallen plaats, waarbij niet zelden doden zijn te betreuren. In de praktijk blijkt bij wegwerkers vaak de kennis en het besef voor de noodzaak van preventieve maatregelen, bijvoorbeeld in de vorm van veilig en correct geplaatste wegafzettingen, onvoldoende aanwezig te zijn. Preventieve maatregelen zijn bevorderlijk voor de persoonlijke veiligheid en brengen daardoor ook minder aansprakelijkheidsrisico's voor de werkgever met zich mee. De cursus 'Veilig werken langs de weg' biedt zowel de werkgever als de werknemers handvatten om deze risico's zo veel mogelijk te beheersen.

Inhoud

In de cursus wordt antwoord gegeven op vragen als: welk gedrag dienen de wegwerkers zèlf te hebben om veilig te werken, welke middelen staan ter beschikking om de werkomstandigheden te beïnvloeden, wat is de rol van de Arbo-wet en welke verkeerstechnische maatregelen kunnen genomen worden om de veiligheid te vergroten. Samengevat bestaat de cursus uit de volgende onderdelen:

Theoretische en praktische benadering van de publicatie CROW 96b (4 modules);

  • Beschrijving voorbereidingsproces;
  • Plaats van het werk met aandacht voor kortdurend werk;
  • Rijdende afzettingen;
  • Gewijzigde snelheidsregimes bij werken aan de weg;
  • Aansprakelijkheid en juridische verantwoordelijkheid m.b.t. veilig op de weg werken;
  • Enkele aspecten m.b.t. de Arbowetgeving en Arbeidsinspectie;

Uitvoering

U hebt de keus uit 1 of 2 dagen . Aanvang van de cursus 09.00 uur tot 16.00 uur . 2e dag zijn praktijkoefeningen met video-opnames. De cursus wordt alleen "incompany" aangeboden ( maximaal 12 deelnemers per cursus).

Bijzonderheden ; Tijdens de theoriecursus moet in de cursusruimte aanwezig zijn: een beamer, evenals een flap-over of schoolbord. Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat evenals het zakboekje : "veilig op weg".

De kosten

De kosten voor deze cursus zijn afhankelijk van onder andere het aantal deelnemers, de locatie en eventuele secundaire eisen (bijvoorbeeld lunch etc.)en of het een 1 of 2 daagse cursus betreft.

ARBO4ALL stelt graag vrijblijvend een offerte voor u op.