Facebook-logo-50pxicon-linkedin-50px

Cursus Veilig werken langs de weg voor leidinggevenden ( 1 dag)

Doel

De cursus is bedoeld voor leidinggevenden die in hun dagelijks werk te maken hebben met bijv. de controle, het bestek, de uitvoering en regelgeving m.b.t. wegafzettingen. Deze opleiding voor maatregelen bij werken in uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom. De nieuwe CROW-publicaties 'Werk in Uitvoering" zijn aangepast aan de veranderende praktijk. De benodigde maatregelen en voorzieningen bij werken moeten thans gericht zijn op ;

 • Realiseren van goede arbeidsomstandigheden
 • Bevorderen van de verkeersveiligheid voor weggebruikers
 • Beperken van verkeershinder en voorkomen van files

Inhoud

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

Theoretische en praktische benadering van de publicatie CROW96b (6 modules):

 • Beschrijving voorbereidingsproces;
 • Plaats van het werk met aandacht voor kortdurend werk;
 • Rijdende afzettingen;
 • Werken op fiets en voetpaden;
 • Werken op kruispunten en rotondes;
 • Gewijzigde snelheidsregimes bij werken aan de weg;
 • Wegbeheerderschap en mandatering;
 • Bestekken en afspraken met overige bedrijven;
 • Aansprakelijkheid en juridische verantwoordelijkheid m.b.t. veilig op de weg werken;
 • Enkele aspecten m.b.t. de Arbowetgeving en Arbeidsinspectie;

Uitvoering

De cursusduur is 1 dag . Aanvang van de cursus 09.00 uur tot 16.00 uur .De cursus wordt alleen "incompany" aangeboden ( maximaal 12 deelnemers per cursus). Bijzonderheden ; Tijdens de theoriecursus moet in de cursusruimte aanwezig zijn: een beamer, evenals een flap-over of schoolbord. Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat evenals het zakboekje : "veilig op weg".

De kosten

De kosten voor deze cursus zijn afhankelijk van onder andere het aantal deelnemers, de locatie en eventuele secundaire eisen (bijvoorbeeld lunch etc.). ARBO4ALL stelt graag vrijblijvend een offerte voor u op.