Facebook-logo-50pxicon-linkedin-50px

Bedrijfscertificering Kwaliteit

De ISO normering is een internationaal erkende kwaliteitsnorm die wordt toegekend door de International Organization for Standardization, gevestigd in Genève, Zwitserland. Om het certificaat in handen te krijgen dient het bedrijf aan alle eisen te voldoen waarna een zogenaamde audit (examen) plaats vindt door een onafhankelijke instantie. Als alles in orde is krijgt de onderneming voor een bepaalde tijd het felbegeerde certificaat. Voor een onderneming en voor haar klanten is de ISO certificering de bevestiging dat de kwaliteit van de dienstverlening die het bedrijf levert van een hoog, internationaal erkend, niveau is.

Daarnaast kennen we de BRL normering. Hierin staan alle eisen, voorschriften en wetten die van toepassing zijn op het proces. Dat geldt ook voor de (inter-nationale normen en voorschriften van de overheid en voor de eisen van kwaliteitsbewaking.


Arbo4All kan zowel de ISO- als de BRL certificering voor u begeleiden.