Facebook-logo-50pxicon-linkedin-50px

Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G plan)

 

Doel

Het doel van een V&G plan is het inperken van ongevallen/aansprakelijkheid op de bouwplaats. U maakt inzichtelijk voor uzelf en onderaannemers welke potentiële risico's er voor doen op de bouwlocatie en wie waar verantwoordelijk voor is.

Inhoud

Als U met projecten heeft te maken die groter zijn dan €340.038,- aanneemsom dan is een V&G plan verplicht , en dan is het verstandig om het e.e.a. vast te leggen ten aanzien van uw onderaannemers. V&G staat voor Veiligheid & Gezondheid, in dit plan staat beschreven welke risico's zich voordoen op de bouwplaats en welke maatregelen er getroffen moeten worden en door wie! Nu zij er 3 varianten van toepassing , te weten ;

  • Ontwerpfase ( Architekt )
  • Uitvoeringsfase ( Hoofdaannemer
  • Deelplanfase ( Onderaannemer )

Werkwijze

Op basis van een afspraak zal onze consultant in een gesprek , samen met de verantwoordelijke de hoofdlijnen van de project inventariseren. Hierbij wordt ingegaan op de projectgrootte, onderaannemers, algehele voorzieningen en aanvullende maatregelen op het gebied van veiligheid. Meestal wordt er gebruik gemaakt van een bestaand bouwproject.

De consultant stelt op basis van het gesprek en een rapport op waarin vermeld wordt wat geïnventariseerd is en wat hiervan de bevindingen zijn. De potentiële risico's worden voor in het V&G-plan als 'Plan van Aanpak' verwerkt.

Bij wijze van afronding wordt het V&G-plan door een Veiligheidskundige beoordeeld en – al dan niet na aanpassingen – definitief gemaakt en digitaal op CD-Rom aangeleverd. Wij zenden u de Cd-rom per post toe en de consultant is uw aanspreekpunt voor directe vragen m.b.t. het V&G plan.

De kosten

Op basis van een "vrijblijvend" gesprek lichten wij u in over de mogelijkheden. Hierbij is het noodzakelijk om uw bedrijf te bezoeken om een goede indicatie te krijgen van de omvang en wat nodig is ( geen kosten) . Op basis van ons bezoek krijgt u een offerte waarin het project + stappenplan wordt aangeboden.