Facebook-logo-50pxicon-linkedin-50px

Vanaf juli 2014 dienen staalconstructies onder CE op de markt te worden gebracht.

Als geharmoniseerde Europese Productnorm is de NEN-EN 1090-1 al ingegaan op 1 januari 2011 met een overgangsperiode van 18
maanden. Vanaf juli 2014 dienen staalconstructies met een CE verklaring geleverd te worden. Om te voldoen aan de voorwaarden voor een fabrikant (staalbouwer) voor het aanbrengen van de CE-markering (in de gevallen dat dit dus wettelijk verplicht is), zal de
fabrikant (staalbouwer) moeten voldoen aan alle voorwaarden die in NEN-EN 1090-1 zijn vermeld (ITT, FPC, lascertificaat, enz.). Vele van die voorwaarden worden in detail verduidelijkt en voorgeschreven in EN 1090-2.

De EN 1090-2 kan ook tussen de opdrachtgever en de fabrikant worden afgesproken, bijvoorbeeld in het contract. Sinds het verschijnen van de NEN-EN 1090-2 in 2008 wordt deze norm in alle Stabu bestekken, maar ook in heel veel andere overeenkomsten, van kracht verklaard. De NEN-EN 1090-2 is vandaag de dag op vrijwel alle overeenkomsten van toepassing. Zodra er ontworpen wordt met NEN-EN 1993 zijn de voorschriften van de NEN-EN 1090-2 dus (automatisch) van toepassing.

Ook hierbij kan Arbo4all u ondersteunen !