Facebook-logo-50pxicon-linkedin-50px

Overgangsregeling van VCU 2007/04 naar VCU 2011/05

Per november 2011 is een herziene versie van de VCU Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties verschenen, namelijk de VCU versie 2011/05.Naast een aantal aanpassingen o.a. vanwege de ISO/IEC 17021 is er één zeer belangrijk verschil met de voorgaande VCU versie 2007/04: het schema valt weer onder de accreditatie van de Raad voor Accreditatie. N.B.: VCU versie 2007/04 is geen door de Raad voor Accreditatie geaccepteerd schema, VCU versie 2011/05 is dat wel! De VCU versie 2011/05 vervangt de VCU versie 2007/04. Hierbij is de volgende overgangsregeling van kracht.

Vanaf 1 november 2012 dienen nieuwe contracten voor VCU-certificatie te worden gebaseerd op de VCU versie 2011/05. VCU-certificatie die is gecontracteerd vóór 1 november 2012 kan nog worden gebaseerd op de oude versie (VCU 2007/04) met dien verstande dat na 31 oktober 2012 geen VCUcertificaten meer mogen worden verstrekt op basis van de versie 2007/04. Tussentijdse audits worden afgehandeld op basis van de VCU versie die is gehanteerd bij

de initiële audit of bij de herhalingsaudit (bij verlenging). Echter na 31 oktober 2012 kan geen enkele audit nog gebaseerd worden op de VCU 2007/04. Dit houdt in, dat er t/m 31 oktober 2012 nog VCU certificaten op basis van versie 2007/04 uitgegeven kunnen worden. Deze moeten dan bij de eerstvolgende tussentijdse audit (in dit geval uiterlijk 31 oktober 2013) omgezet worden naar een VCU certificaat 2011/05, wat dan een nieuw certificaat wordt met een looptijd van drie jaar.

Dus na 31 oktober 2013 zijn er geen certificaten meer op basis van de VCU 2007/04! Na 31 oktober 2012 kan verlenging van VCU-certificatie enkel plaatsvinden op basis van de nieuwe versie.

Ook hierbij kan Arbo4all u ondersteunen !